Kristins hjem

"Her på kirkebakken og i kirkegården pleide Kristin å leke næsten hver dag; men i dag hun skulde ut og fare så langt, syntes barnet at det kjente syn av hjemmet og bygden var helt nytt og merkelig. Husklyngene på Jørundgård var likesom blitt mindre og gråere, der de lå nede på flaten, inntun og uttun. Elven vandt sig blank utover, og dalen vidde seg med de brede, grønne voller og myrer i bunnen, og gårder med aker og eng opefter liene under de grå og stupbratte fjellsider."

I Kristin Lavransdatters Rike

Dette er bildet Sigrid Undset gir oss av Jørundgård i hennes romanverk; "Kristin Lavransdatter". Med hennes storslagne naturskildringer friskt i minne, blir et besøk på Jørundgård og Sel nesten som om man skulle stige rett inn i romanverkets handling; Dalen vider seg utover med grønne åkrer og de stupbratte fjellsidene danner en ramme rundt stedet. Denne følelsen satt også Gøran Lindstrøm igjen med etter et besøk på Sel i forbindelse med filmatiseringen av Kristin Lavransdatter. Stedet var som skapt for en filminnspilling, og tankene om en rekonstruert middelaldergård på Nord-Sel ble skapt. Det som i første omgang så ut til å bli en kulissegård, ble til slutt en 1300-tallsgård bestående av både inntun og uttun. Byggingen ble utført av sysselsettingskontoret i Sel, og det står stor respekt av den innsatsen 16 arbeidsledige mennesker gjorde i løpet av et snaut år. Under kyndig veiledning av eksperter fra fremste hold var de med på hele prosessen, det være seg tømmerhogst, kvisting, barking, saging, lafting, gråsteinsmuring, nevertekking og taktekking.

Skrevet av Kristin Jacobsen

Bli med på en Historisk Vandring